Wietse de Vries

Mediation, bemiddeling & advies

Heeft u een zakelijk geschil met betrekking tot bouw of vastgoed(beheer)?

U kunt mij inschakelen als mediator.

Het gesprek met de betrokkenen bij een geschil of conflict begint met de vraag wat zij belangrijk vinden voor de oplossing. Daar worden concrete vragen over gesteld.

Mijn inbreng wordt vooral gevormd door een werkwijze en een structuur te bieden, waardoor duidelijkheid ontstaat over het geschil, de achtergronden ervan en mogelijke oplossingen. Daarbij denk ik met de partijen mee over de voor hen best passende oplossing van hun geschil.

Mijn doel is verder om met de betrokkenen het zakelijke en het persoonlijke te onderscheiden. Dat biedt meer mogelijkheden om tot een zakelijke oplossing te komen. Daarbij wordt als dat nodig is aandacht besteed aan het persoonlijke aspect. Zie daarvoor het onderscheid naar een geschil en een conflict aan het slot van deze website. Mijn benadering is vriendelijk, zakelijk en doelgericht.

De mediations die ik vanaf 2004 heb gedaan betreffen o.a. geschillen/conflicten over:

bouwvergunningen

bouwkosten

eigendomsgrenzen van bebouwde percelen

verdeling van de eigendom van vastgoed

koop & verkoop van woningen/gebouwen

huur & verhuur

bestemmingsplannen

verbouwing van gebouwen/woningen

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen

samenwerking van (onder)aannemers aan bouwwerken

familiekwesties

bestuursrechtkwesties (vergunningen, ruimtelijke ordening)

In 2004 heb ik mij zelfstandig gevestigd met een adviesbureau voor project en procesmanagement, in eerste instantie in combinatie met mediation. Sinds 2009 ben ik mij steeds meer gaan richten op mediation van zakelijke geschillen in de bouw en vastgoedbeheer.

De afgelopen 10 jaar heb ik circa 10 mediations per jaar gedaan, Het overgrote deel daarvan vloeide voort uit rechtszaken. Deze rechtszaken werden voor de mediation opgeschort. Dit waren in de regel meer complexe en geëscaleerde geschillen. Als een geschil naast zakelijk ook persoonlijk is geworden, dan noem ik het een conflict. Het oplossen van conflicten vergt vaak meer tijd.