some image

Wietse de Vries, Mediator

Tot medio 2016 heb ik circa 50 mediations gedaan veelal over bouw en vastgoed en circa 30 buurtbemiddelingen.


1. Bouw en vastgoed

Dit betrof geschillen/conflicten over de volgende onderwerpen. Oplevering van een bouwwerk. Exploitatie van park met recreatiewoningen. Ontwikkeling van een bedrijventerrein. Verdelen van meerkosten voor het stichten van een gebouw. Afrekening bouwkosten gemaakt door meer (onder)aannemers. Leiding geven aan een bouwbedrijf in crisis. Communicatie over bouwvergunning voor verbouw woning. Huur/verhuur van locatie met winkels, restaurant en gebruik van een centrale ruimte. Geschillen over verbouw van woningen en regeling van het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. Aanleg nutsvoorzieningen op een grote nieuwbouwlocatie.


2. Echtscheidingen

Deze echtscheidingen hadden een verschillende inhoud vanwege het volgende. Man en vrouw waren de scheiding nog niet overeen gekomen. Er moest een ouderschapsplan worden gemaakt, afspraken worden gemaakt over ouderschap en een alimentatie verplichting worden ingevuld. Bij de scheiding moest een beslissing worden genomen over de verdeling van onroerend goed en/of van schulden als gevolg van hypotheeklasten (hoger dan de waarde van de woning). Bij de verdeling van onroerende goederen vormden de interpretatie van huwelijkse voorwaarden een opgave, inclusief de organisatie van de benodigde adviezen van notaris en accountant/fiscalist.


3. Boedelverdelingen

De boedelverdelingen vloeiden voort uit erfenissen. Een essentiële kwestie was de waardebepaling van te verdelen roerende en onroerende goederen. Bij onroerend goed gaat het om marktwaarde, exploitatiewaarde, inschattingen waarde ontwikkeling in de tijd. Het aanvaarden van uitkomsten van waarde bepalingen wordt beïnvloed door verhoudingen van erfgenamen onderling en hun erflaters.


4. Bedrijfsontwikkeling en bestemmingsplannen

Het realiseren van een voorgenomen bedrijfsontwikkeling wordt mede bepaald door daarvoor nodige aanpassingen van bestemmingsplannen. Dat vergt doelgerichte organisatie van communicatie, gedurende langere termijn, van de ondernemer met de gemeente (Raad, B&W, ambtelijk) en met betrokkenen in de omgeving.


5. Samenwerken van leidinggevenden

Deze mediations hadden betrekking op een aantal onderwerpen. Zoals samenwerken van leidinggevenden –eigenaar van bedrijf plus managers- en discussies over beslissingen over de ontwikkeling van het bedrijf, omdat het niet meer floreerde, de concurrentie positie een knelpunt vormde en omdat de inzichten over het invullen van het management verschilden. Een ontslagregeling, met als hoofdonderdeel het bepalen van de ontslagvergoeding.


6. Partners en kinderen

Deze mediations hadden betrekking op de verdeling/toedeling van verantwoordelijkheden van ouders aan volwassen kinderen, in combinatie met de voortzetting van een onderneming. Een geschil van 2 partners die samen wonen over het omzetten van hun situatie in een LAT relatie. Het geschil van een man en een vrouw –die geen paar vormen- over de schoolkeuze voor hun kind.


7. Buurtbemiddelingen

Ruim 30 buurtbemiddelingen veelal over geluidsoverlast, over erfgrenzen en over samenwerken.