some image

Mediation als miscommunicatie de problemen heeft veroorzaakt

Personen die samenleven en samenwerken hebben in de regel een groot aantal verschillen van inzicht. Die worden normaliter zelfstandig opgelost of deze worden van elkaar geaccepteerd. Sommige verschillen van inzicht leiden tot een geschil of een conflict. Bij een mediation wordt bepaald in welke fase het geschil/conflict zich bevindt. Dit wordt op deze pagina toegelicht.


Verschil van inzicht (fase 1)

Bij een gewoon verschil van inzicht bespreken de betrokkenen dit met oog voor elkaars belangen! Zij wisselen uit hoe zij de situatie zien, welke belangen voor hen aan de orde zijn, etc. Dat leidt in de regel tot een conclusie of een beslissing waar men mee in kan stemmen. Dit kan moeite kosten. Soms is het nodig om anderen te raadplegen. Gewoonlijk wordt de zaak echter zelfstandig opgelost.


Geschil (fase 2)

some image

Bij een geschil komen de eigen belangen op de voorgrond! Meestal gaat het om een combinatie van ongelijke belangen en verschillende achtergronden. Het is veel moeilijker om de betekenis van de verschillende achtergronden onder woorden te brengen. En dat wakkert de emotionaliteit aan. Men kan daarbij in een neerwaartse spiraal beweging komen, waarbij beide partijen hun eigen belangen steeds meer voorop zetten. Boosheid, onmacht, angst, verontwaardiging kunnen de overhand krijgen. Oordelen blokkeren de communicatie. Een geschil is herkenbaar aan het woordgebruik. Men spreekt over ruzie, onenigheid, onmin, onvrede, verschil van mening, mot, trammelant, schermutselingen, herrie, etc. In deze fase wordt vaak een mediator ingeschakeld.


Conflict (fase 3)

Bij een conflict raken partijen verwikkelt in een heftige strijd! Een conflict is een geschil met een flinke emotionele lading. Feiten, belangen en logica lopen door elkaar. Men spreekt over: gevecht, aanvaring, confrontatie, botsing, tegenstelling, controverse, etc. In deze fase kan een mediator worden ingeschakeld. Als een conflict lang duurt dan kan het nodig worden voor de oplossing een adviseur, arbiter of rechter in te schakelen, die bindend bepaalt hoe de zaak moet worden opgelost.

Voor meer informatie kunt u via Google de 'Escalatietrap van Glasl' raadplegen.