some image

Als oplossingen maatwerk vergen, Mediation als de relaties belangrijk zijn en blijven, Mediation brengt partijen in beweging

Bevindt u zich in een situatie met een slepend verschil van inzicht, dat alsmaar niet wordt opgelost? Of bent u in een acute conflictsituatie beland? Zoekt u naar een oplossing die in goed overleg met de andere partij kan worden bewerkstelligd? Dat kan door een mediator in te schakelen!


Werkwijze

some image

Als een geschil of conflict onderwerp wordt van mediation, dan wordt de mediator gespreksleider. Hij geeft aan hoe de partijen effectief met elkaar kunnen communiceren. Zodoende wordt duidelijk waar het geschil in wezen over gaat en welke oplossingen voor beide partijen goed zijn. De mediator hanteert spelregels die zorgen voor inzicht en overzicht. Voor meer info klikken op: 'Spelregels'.

Bij een mediation wordt stap voor stap gewerkt! Hierbij worden achtereenvolgens een aantal vragen beantwoord. Waarover gaat het geschil? Vanuit welke achtergrond wordt het door partijen bezien? Welke oplossingen zijn mogelijk? Welke oplossingen passen het beste? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen wordt gezamenlijk een beslissing genomen. Voor meer info klikken op: 'Stap voor stap aanpak'.


Belangen en achtergronden

Bij geschillen gaat het om ongelijke belangen en om verschillende achtergronden. Verschillende achtergronden zijn: man & vrouw, jong & oud, opdrachtgever & opdrachtnemer, leidinggevende & medewerker, ondernemer & overheid, bedrijf & werknemer, leverancier & afnemer, verhuurder & huurder, buurman & buurman, etc.

De partijen benoemen de verschillende belangen vaak als oorzaak voor hun conflict. Veelal blijkt echter dat de partijen de belangen verschillend beoordelen vanuit hun eigen achtergronden. Als dat duidelijk wordt, dan wordt het conflict weer een zakelijk geschil, dat in overleg kan worden opgelost. Voor meer info klikken op: 'Geschillen en conflicten'.


Mediation en rechtspraak

some image

Mediation is een betere oplossing als het geschil of conflict een gevolg is van elkaar niet begrijpen, als behoud van de relaties belangrijk is en als de partijen zelf beschikken over essentiële informatie voor het oplossen van de zaak. In vergelijking met een juridische aanpak kan mediation op een eenvoudiger manier en met minder kosten tot betere oplossingen leiden.


Mediator

some image

Tot 2020 heb ik in ongeveer 10 jaar circa 80 mediations gedaan over bouw en beheer van vastgoed plus circa 40 buurtbemiddelingen. Verder werk ik als vertrouwenspersoon van de medewerkers van een grote scholengemeenschap. Een functie die veel gemeen heeft met mediator en bemiddelaar zijn. Voor meer info klikken op 'Uitgevoerde mediations'.

Daarvóór heb ik leiding gegeven aan projecten voor herinrichting van agrarische gebieden en de aanleg van recreatiegebieden. Daarbij waren veel personen en instanties betrokken met uiteenlopende belangen en achtergronden. De opgave was om deze projecten zo te organiseren en in te vullen dat de verschillende betrokkenen met het eindresultaat in konden stemmen. Deze ervaring vormt mijn praktische vooropleiding als mediator.